Misja

Jesteśmy by Wam pomagać.
Obrona Waszych interesów jest naszym priorytetem.

Misją Kancelarii jest przedstawianie Klientom możliwych rozwiązań prawnych i udzielanie pomocy prawnej w rozwiązywaniu występujących problemów.

Do spraw podchodzimy rzetelnie i indywidualnie.

Zapewniamy poufność przekazywanych nam informacji.

Zachęcamy do korzystania z naszych usług także ONLINE.

Udzielamy pomocy prawnej również w języku angielskim

O nas

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokat i mediator Katarzynę Nowaczyk świadczy usługi prawne na terenie całego kraju skierowane zarówno do przedsiębiorców jak i podmiotów indywidualnych. Siedziba Kancelarii znajduje się w Poznaniu. Kompleksowo podchodzimy do powierzonych problemów mając 
na uwadze wskazane przez Klienta cele i oczekiwania co do wyniku sprawy. Obiektywnie oceniamy sytuacje Klienta, a podejmując sprawę dążymy do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

W ramach świadczonych usług współpracujemy z doradcami podatkowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi, notariuszami
i komornikami oraz ekspertami z zakresu właściwego dla prowadzonej sprawy. Interes Klienta jest naszym priorytetem.

Reprezentujemy Klientów w sądzie w sprawach cywilnych, karnych jak
i przed organami w postępowaniach administracyjnych.

Świadczymy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw wspierając ich bieżącą działalność, poprzez sporządzanie umów, analizę i weryfikację kontraktów pod kątem ryzyk i zagrożeń oraz zgodności z prawem, przygotowujemy wnioski o aktualizację danych w rejestrach przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzamy projekty protokołów i uchwał
na zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy spółek osobowych
lub kapitałowych, zastępujemy Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Dodatkowo, Kancelaria oferuje usługi mediacyjne w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami i podpisania ugody przed sądem lub pozasądowej.

O nas

Kancelaria Adwokacka prowadzona przez adwokat i mediator Katarzynę Nowaczyk świadczy usługi prawne na terenie całego kraju skierowane zarówno do przedsiębiorców jak i podmiotów indywidualnych. Siedziba Kancelarii znajduje się w Poznaniu. Kompleksowo podchodzimy do powierzonych problemów mając na uwadze wskazane przez Klienta cele i oczekiwania co do wyniku sprawy. Obiektywnie oceniamy sytuacje Klienta, a podejmując sprawę dążymy do osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

W ramach świadczonych usług współpracujemy z doradcami podatkowymi, doradcami restrukturyzacyjnymi, notariuszami i komornikami oraz ekspertami z zakresu właściwego dla prowadzonej sprawy. Interes Klienta jest naszym priorytetem.

Reprezentujemy Klientów w sądzie w sprawach cywilnych, karnych jak i przed organami w postępowaniach administracyjnych.

Świadczymy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw wspierając ich bieżącą działalność, poprzez sporządzanie umów, analizę i weryfikację kontraktów pod kątem ryzyk i zagrożeń oraz zgodności z prawem, przygotowujemy wnioski o aktualizację danych w rejestrach przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, sporządzamy projekty protokołów i uchwał na zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy spółek osobowych lub kapitałowych, zastępujemy Klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Dodatkowo, Kancelaria oferuje usługi mediacyjne w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych zmierzające do zawarcia porozumienia między stronami i podpisania ugody przed sądem lub pozasądowej.

UPADŁOŚĆ i RESTRUKTURYZACJA

Pomoc prawna lub zastępstwo w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, a także pomoc prawna lub zastępstwo w postępowaniu o upadłość konsumencką.

UMOWY

Sporządzanie umów, weryfikacja kontraktów gospodarczych pod kątem występowania ryzyk i zagrożeń (również w języku angielskim) – w tym w zakresie stosowania zasad INCOTERMS, dochodzenie roszczeń z tytułu wykonania czy nienależytego wykonania umowy, negocjacje i prowadzenie rozmów ugodowych.

WINDYKACJA i EGZEKUCJA NALEŻNOŚCI

Dochodzenie roszczeń na etapie przedsądowym i reprezentacja Klienta przed sądem oraz wsparcie Klienta na etapie egzekucji należności, w tym w postępowaniach egzekucyjnych.

NIERUCHOMOŚCI

Ustalanie stanu prawnego (due diligance) nieruchomości, zastępstwo w sprawach uzyskiwania pozwolenia na budowę, analiza umów deweloperskich, prowadzenie spraw o zasiedzenie, służebność, zniesienie współwłasności nieruchomości.

OBRONA OSKARŻONYCH i REPREZENTACJA INSTERESÓW POKRZYWDZONEGO W SPRAWACH KARNYCH

Obrona i wsparcie podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie toczącego się postępowania karnego, reprezentacja pokrzywdzonego i dochodzenie naprawienia szkody w sprawach karnych.

PRAWO PRZEWOZOWE i SPEDYCYJI

Dochodzenie roszczeń z zakresu prawa przewozowego i spedycji, w tym w zakresie stosowania zasad INCOTERMS.

ODSZKODOWANIA

Dochodzenie odszkodowań z tytułu szkód medycznych, na mieniu, naruszenia praw autorskich, śmierci osoby najbliższej.

PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO MAŁŻONKÓW

Prowadzenie postępowań o podział majątku wspólnego małżonków.

PRAWO SPADKOWE

Zastępstwo w postępowaniach w sprawie stwierdzenia nabycia i działu spadku, a także pomoc w sporządzaniu testamentów, zapisów windykacyjnych i poleceń.

MEDIACJA

Prowadzimy rozmowy ugodowe między stronami sporu w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych (również w języku angielskim), wypracowujemy zawarcie ugód zarówno na etapie przedsądowym jak i na etapie sądowym.

PROFESJONALNA PORADA PRAWNA ONLINE

MASZ PYTANIA?

Porada prawna online

kontakt

Napisz do nas lub zadzwoń

mBank: 23 1140 2004 0000 3202 8052 2881